Om Skjepavikholmen

Eit viktig prosjekt for kystlaget er arbeidet med å restaurera eit gamalt naust på Skjipavikholmen lengst inne i Sagvåg.

Dette er Stord Kommune sin eigedom, og i tillegg til sjølve restaureringa, har me bygd ei bryggje, slik at det vert mogeleg å leggja til med mindre båtar. 

 

No er dette prosjektet ferdig, og har òg vorte ei lita perle i Sagvåg hamn.  Naustet sto til nedfalls, og Sagvågen Kystlag gjorde ein avtale med Stord Kommune, slik at arbeidet kunne realiserast.  Ein triveleg uteplass er også laga til, med bord og benkjer.