M/F Aspøy gjekk som rutebåt mellom Siggjarvågen og Sagvåg.
Den hadde plass til ein bil, rekka kunne tas bort på begge sider.