Sagvåg våren 1930 Møllo brann 8. november 1929 og på dette biletet står berre skorsteinen att.

Foto: Kannelønning