Jernbanen fra Litlabø Kisgruer til Kiskaien.
Nyseter i bakgrunnen.

Foto:
Kannelønning