S/S AASTA
Skonnert bygd ved

Ottesen Skipsbyggeri 1919 for K.S.Nordgren. Bergen.

Storleik:
133,9 x 26 x 14