Ottesen skipsbyggeri i 1928 Nokre av båtane:
Vårdag, Ingeborg og Solglytt.