Om Sagvåg

SAGVÅG SOM BÅTBYGGJARSTAD
Det har vore sagt at i Sunnhordland har det vore bygt båtar i mest kvar ei vik, og på kvart eit nes. Det er vel litt overdrive, men i Sagvåg høver utsegna godt.

Her ligg byggjeplassane tett i tett; Jensaneset, Breiavikjo, Vervatåno (Seglneset), Holmen, Skjeparvik, Eriksøyro og Tjøregrovneset.

Der det var plass til å strekkja ein kjøl, der gjorde dei det.

Nokre skipsbyggeri var i drift berre ein kort periode,andre i eit par mannsaldrar, medan det største, Ottesen Skibsbyggjeri, på Jensanes, bygde båtar i nærare 150 år.

I dag er det Risnes Sønner (Skarveland AS) som fører båtbyggjararven vidare i Sagvåg. Dei arbeider med moderne materialar, men den framtidsretta verksemda til Risnes tuftar seg på røynsler og kunnskapar som grunnleggjaren av verksemda skaffa seg som smed på treskipsbyggeria i Sagvåg. Sagvåg har òg andre industritradisjonar, og det er all grunn til å tru at sagbruket til-

Valvatne har vore ein viktig leverandør, og ein føresetnad for skipsbyggeria. Kisutvinninga på Litlabø har òg vore med på å prega bygda. I tillegg til gruvesamfunnet på Litlabø, var Sagvåg utskipingshamn for kisen.

 

Hordakyststevne i Sagvåg

M/S Karita og M/K Askeladden i vinteropplag på Jensaneset.