Breiavikjo mellom 1900 - 1906.
Gamalbrakko frå 1906 er ikkje komen opp.