Valvatna Trelast og Kishaugen

Ny høg trallebane frå kranen til kishaugen vart bygd tidlig i 1908
Her vart kisen frå kisgruene utskipa; seinare vart kiskaien bygd .

Foto: Kannelønning